Warmte koude opslag

Een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude in de bodem op te slaan is Warmte Koude Opslag (WKO). Deze techniek wordt vaak gebruikt woningen, gebouwen en kassen. Naast een duurzaam gebruik van warmte en kou, levert dit systeem een aanzienlijke energiebesparing op en vermindert de uitstoot van CO2.

Open bronsysteem
Een open bronsysteem onttrekt koud grondwater uit de grond en infiltreert het weer in de bodem na het opwarmen. Andersom kan ook. Voor een open bronsysteem heeft u, vanaf 10 m3/h, een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Deze vergunning vraagt je aan bij de provincie (Gedeputeerde Staten).

Gesloten bronsysteem
Een gesloten bronsysteem werkt met een vloeistof (mengsel van water met glycol), die via de warmtewisselaars door de bodem wordt geleid. Het grondwater en deze vloeistof komen niet met elkaar in direct contact. Het grondwater wordt niet actief verplaatst door het systeem. Voor gesloten bronnen > 70 kW heeft u een vergunning nodig. Deze OBM vraagt u via de gemeente aan.

  • Verticale warmtewisselaarsysteem:

Het verticale warmtewisselaarsysteem bestaat uit bodemcollectoren. Een boorwagen boort gaten in de grond waar de warmtewisselaars worden ingebracht.

  • Horizontale Warmtewisselaarsysteem:

Ook het horizontale warmtewisselaarsysteem bestaat ook uit bodemcollectoren. De grond wordt afgegraven tot ongeveer 1,5 meter diep. De warmtewisselaars worden daar in gelegd en ze worden afgedekt met grond.

De warmtewisselaars hebben een groot warmte uitwisselingsoppervlak en daardoor een hoog rendement. Als de warmtevraag groter of juist kleiner is dan de koude vraag, dan kan het systeem uitgebreid worden met het Energydak of de Energycollector. Via de temperatuur op het dak winnen ze warmte of koude. Het rendement van het Warmte Koude opslagsysteem gaat hierdoor omhoog en de temperatuur van de bodem blijft op peil.

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten